Αντιφασιστική Φρουρά online – τεύχος 2o

Διαβάστε το 2o τεύχος της Αντιφασιστικής Φρουράς σε ηλεκτρονική μορφή (PDF).