Τοποθέτηση στη Γενική Συνέλευση της Γεωπονικής, 29/03

Την Τετάρτη 29/3 πραγματοποιήσαμε παρέμβαση στη Γενική Συνέλευση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στο πλαίσιο της σταθερής παρέμβασης που θέλουμε να καθιερώσουμε στις σχολες.
Αφού γνωστοποιήσαμε την ανάλυση μας για την πολιτική περίοδο και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει στο δικό μας ταξικό στρατόπεδο, υπογραμμίσαμε την εκτίμησή μας για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που δείχνει η Χρυσή Αυγή για την περιοχή του Περάματος και την απόπειρά της να εμφανίσει ξανά τα Τάγματα Εφόδου στο δρόμο.

Είναι απαραίτητο να ορθώσουμε το ανάστημα μας απέναντι στην προσπάθεια της να ανασυγκροτηθεί, ετοιμαζόμενοι για τις αυριανές δύσκολες ταξικές μάχες που θα έρθουν και οραματιζόμενοι την κοινωνία της αλληλεγγύης και της ισότητας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s