ΟΡΜΑ παντού στις σχολές

Οι εξορμήσεις της ΟΡ.Μ.Α στις σχολές συνεχίζονται. Η προπαγάνδιση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης διαδήλωσης της 1/11 στο Νέο Ηράκλειο απλώνεται.

One thought on “ΟΡΜΑ παντού στις σχολές

  1. […] Οι εξορμήσεις της ΟΡ.Μ.Α στις σχολές συνεχίζονται. Η προπαγάνδιση της αντιφασιστικής συγκέντρωσης διαδήλωσης της 1/11 στο Νέο Ηράκλειο απλώνεται. […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s