Η πορεία για τον Φύσσα

Πραγματοποιήθηκε η πορεία – η πιο σωστά οι πορείες – για τον Φύσσα στο Κερατσίνι την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου.

Ευχαριστούμε όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που επέλεξαν τις γραμμές του μαχητικού αντιφασισμού και βάδισαν μαζί με την ΟΡ.Μ.Α.

Η συνέχεια ακόμα καλύτερη.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s